Bageri i o bagerima

Radni strojevi prvenstveno namjenjeni za iskop i utovar rasutog materijala. Najčešće su to zemlja i kamen, ali mogu biti i pijesak, šljunak, ugljen i slično.
Iskopno utovarna košara te hidraulični čekić dva su osnovna alata na kraju kraka svakog bagera. Zamjenom alata bager postaje univerzalni građevinski stroj nezamjenjiv na svakom gradilištu te s primjenama koje je sve teško nabrojati.

Ovisno o radnim uvjetima bageri variraju po veličini i pogonskom podvozju.
U urbanim sredinama i gradilištima gdje je važna velika pokretljivost podvozje je na kotačima. Za sve ostale situacije podvozje na gusjenicama je bolji izbor. Gusjenice na manjim modelima bagera i ovisno o radnim uvjetima su uglavnom gumene jer imaju manji (štetni) utjecaj na podlogu.
Specijalni radni uvjeti iziskuju i specijalna podvozja tako da se bageri mogu naći i na plutajućim pontonima, šinama i sl.

Za bager je karakteristična kupola koja se može okretati za 360° oko svoje osi. To omogućava veliku agilnost i sposobnost manevriranja na malom prostoru.
Na kupoli je pogonski motor i krak (jednodjelni ili dvodjelni) koji na vrhu ima radni alat.

Po veličini se dijele na 4 osnovne kategorije unutar kojih postoji još detaljnija podjela:
mini
  - do 1 tone
  - 1-2 tone
  - 2-6 tona
  - 6-10 tona
mali - 11-19 tona
srednji - 20-35 tona
veliki - 36-90 tona
Veći bageri se klasificiraju prema veličini iskopne košare.

Primjer transportnih dimenzija mini bagera gusjeničara
transportna pozicija
A - najveća visina, B - najveća duljina, C - duljina od osi bagera do ruba kupole


Primjer radnih dometa (working ranges) velikog bagera gusjeničara
radni dometi
A - najveći doseg kopanja (od osi bagera)
B - najveći doseg kopanja u ravnini podloge
C - najveća dubina kopanja
E - najveća dubina vertikalnog kopanja
F - najveća visina kopanja (cutting)
G - najveća visina s koje može napuniti košaru
H - najmanji frontalni zakretni radijus


Radni alati - attachments


svrdlo čekić